Dział sprzedaży

+48 665 002 040

Dotacje

+ 48 663 130 570

Program Mój prąd czy Czyste powietrze? Który lepszy?

W celu poprawy jakości życia mieszkańców naszego kraju, a także w trosce o środowisko naturalne rząd stworzył programy dedykowane właścicielom domów jednorodzinnych, którzy chcieliby skorzystać z dofinansowania na rozwiązania przyczyniające się do ochrony przyrody. „Mój Prąd” oraz „Czyste Powietrze” zostały opracowane według podobnych do siebie koncepcji, lecz różnią się m.in. warunkami, które należy spełnić, by otrzymać wsparcie finansowe. Postanowiliśmy więc porównać oba programy i przekonać się, który z nich jest atrakcyjniejszy z punktu widzenia właściciela budynku mieszkalnego. Wnioski zamieściliśmy w poniższym wpisie.

Czym jest program "Mój Prąd"?

Jest to program skierowany do posiadaczy domów jednorodzinnych, którzy chcieliby skorzystać z dofinansowania do paneli fotowoltaicznych w celu produkcji własnej energii elektrycznej. Ma on na celu zmniejszenie ilości dwutlenku węgla dostającego się do atmosfery, a co za tym idzie, poprawę jakości powietrza. Właściciel budynku mieszkalnego dzięki opisywanemu programowi może zwiększyć w dłuższej perspektywie oszczędności w budżecie domowym, a także przyczynić się do ochrony środowiska naturalnego poprzez redukcję emisji spalin. "Mój Prąd" to szansa na 50 % zwrot kosztów inwestycji poniesionych na zakup i zamontowanie fotowoltaiki, pomp ciepła czy też magazynów energii.

"Czyste powietrze" - co to jest?

Podobnie jak "Mój Prąd", program "Czyste Powietrze" ma na celu zmniejszenie ilości substancji szkodliwych dostających się do atmosfery, a także zwiększenie efektywności energetycznej domów jednorodzinnych. Właściciele budynków mieszkalnych mogą się ubiegać o zwrot od 40 do nawet 100 % kosztów inwestycji w przypadku wymiany pieca na ekologiczny, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej czy też na izolację termiczną domu. Ponadto program ten pokrywa część lub całość kosztów związanych z montażem wentylacji mechanicznej.

Cechy wspólne programów "Mój Prąd" i “Czyste Powietrze"

Na samym wstępie należy zaznaczyć, że zarówno pierwszy, jak i drugi program skierowany jest do właścicieli domów jednorodzinnych. Ponadto nabór wniosków prowadzony jest w sposób ciągły, a posiadacze budynków mieszkalnych mogą ubiegać się o dofinansowanie do systemów fotowoltaicznych oraz do pomp ciepła. Warto dodać, że obie dotacje nie są obłożone podatkiem dochodowym, a otrzymaną kwotę można połączyć z ulgą termomodernizacyjną w celu rozliczenia PIT.

Główne różnice pomiędzy opisywanymi programami

Rozbieżności pomiędzy programami "Mój Prąd" oraz “Czyste Powietrze" można dostrzec w trzech głównych aspektach: warunkach do spełnienia, by otrzymać dotację, przedsięwzięciu, które można sfinansować, a także kwoty dotacji, jaką można otrzymać. Przede wszystkim w pierwszym z wymienionych programów nie trzeba spełniać żadnego kryterium dochodowego, a po otrzymaniu dofinansowania nie ma konieczności wymiany starego źródła ciepła na paliwo stałe. W ramach "Czystego Powietrza" następuje z kolei wspomniany obowiązek jego zastąpienia, a ponadto, by ubiegać się o dotację, roczny dochód nie może przekraczać 135 tysięcy złotych. Jeśli chodzi o to, na co można otrzymać dotację, to program "Mój Prąd" pozwala na zakup z niej: fotowoltaikę, pompę ciepła, magazyn energii czy też HEMS. W ramach dofinansowania pochodzącego z "Czystego Powietrza" można nabyć dwa pierwsze z wymienionych urządzeń, a także za otrzymaną kwotę zmodernizować kotłownię oraz przeprowadzić kompleksową termomodernizację budynku. Warto również nadmienić, że w zależności od wybranego przedsięwzięcia w poszczególnych programach może różnić się wysokość otrzymanej dotacji. Dla przykładu maksymalne dofinansowanie na mikroinstalację fotowoltaiczną w ramach programu "Mój Prąd" wynosi 7 tysięcy złotych, a w programie "Czyste Powietrze" jest to o tysiąc złotych mniej.

Jaki program wybrać - "Mój prąd" czy "Czyste powietrze"?

Należy zaznaczyć, że z obu programów nie można korzystać jednocześnie, dlatego też należy zdecydować się na jeden z nich. Wszystko tak naprawdę zależy od indywidualnej decyzji właściciela domu jednorodzinnego oraz rodzaju przedsięwzięcia, które chciałby wybrać. W przypadku chęci zwiększenia oszczędności w budżecie domowym oraz produkcji własnej energii elektrycznej lepszym rozwiązaniem będzie program "Mój Prąd". W celu termomodernizacji budynku oraz zwiększenia efektywności energetycznej "Czyste Powietrze" jawi się jako odpowiednia opcja.