Dział sprzedaży

+48 665 002 040

Dotacje

+ 48 663 130 570

Refundacja z programu "Czyste Powietrze" kiedy można skorzystać?

"Czyste Powietrze" 2023. Kto może skorzystać z programu?

Od 3 stycznia 2023 r. wystartowała nowa edycja programu „Czyste Powietrze” skierowana do mieszkańców domów jednorodzinnych (nie dotyczy budynków dopiero budowanych). O dofinansowanie mogą się starać właściciele i współwłaściciele domów jednorodzinnych oraz właściciele lub współwłaściciele budynków jednorodzinnych lub lokalów mieszkalnych z wyodrębnioną księgą wieczystą.


Wnioskodawcy muszą spełniać określone kryterium dochodowe zgodne z poziomem dofinansowania – im niższe dochody, tym wyższą kwotę dotacji uzyskamy.


Kwoty dofinansowania w programie Czyste Powietrze.


W zależności od osiągniętych dochodów możemy starać się o dofinansowanie dostępne w trzech wariantach. Co ważne dofinansowanie odnosi się do kosztów kwalifikowanych, które nie obejmują podatku od towarów i usług (VAT)


Podstawowy poziom dofinansowania – z tego poziomu skorzystają osoby, których dochód roczny nie przekracza 135 tys. zł. Poziom podstawowy pozwala uzyskać do 66 tys. zł zwrotu przy realizacji inwestycji z kompleksową termomodernizacją.


Podwyższony poziom dofinansowania – daje szansę uzyskania nawet 99 tys. zł. Z tego poziomu skorzystają osoby, których przeciętny miesięczny dochód na osobę w gospodarstwie domowym nie przekracza 1894 zł (gospodarstwo wieloosobowe) lub 2651 zł (jednoosobowe).


Najwyższy poziom dofinansowania – z tego poziomu dofinansowania skorzystają osoby, których przeciętny miesięczny dochód przypadający na osobę w gospodarstwie domowym nie przekracza 1090 zł (gospodarstwo wieloosobowe) lub 1526 zł (jednoosobowe). Wnioskodawcy mają szansę otrzymać do 135 tys. zł zwrotu. O dotację mogą się ubiegać także osoby posiadające ustalone prawo do otrzymywania zasiłku stałego, okresowego lub rodzinnego albo specjalnego zasiłku opiekuńczego. Prawo to musi być potwierdzone przez wójta, burmistrza lub prezydenta miasta.


Prefinansowanie w programie Czyste Powietrze kto może skorzystać?


Z opcji prefinansowania mogą skorzystać Beneficjenci, którzy kwalifikują się do uzyskania dotacji z progu podwyższonego i najwyższego, osoby których dochód pozwala na wzięcie dotacji z podstawowego poziomu dofinansowania nie będą mogły skorzystać z opcji prefinansowania swojego przedsięwzięcia.


Prefinansowanie stanowi wypłatę przez WFOŚiGP przyznanej wnioskodawcy części lub całości dotcji na rachunek bankowy wykonawcy zgodnie z zawartą wcześniej umową dotyczącą realizacji danego przedsięwzięcia.


Prefinansowanie obejmuje wypłatę:


a) zaliczki – maksymalnie do wysokości 50 proc. przyznanej dotacji przypadającej na dany zakres przedsięwzięcia zawarty w umowie z wykonawcą, przy czym suma wszystkich wypłaconych zaliczek nie może przekroczyć 50 proc. maksymalnej kwoty dotacji na realizację przedsięwzięcia wynikającej z wniosku o dofinansowanie,


b) pozostałej części dofinansowania przypadającego na zakres przedsięwzięcia wynikający z umowy z wykonawcą zostanie wypłacona bezpośrednio na jego rachunek bankowy po zrealizowaniu zakresu tej umowy i złożeniu przez Beneficjenta wniosku o płatność.


Okres kwalifikalności kosztów:


Wnioskodawca chcąc skorzystać z dofinansowania musi zwrócić uwagę na terminy, w których chce zrealizować prace termomodernizacyjne, ponieważ koszty poniesione wcześniej, a także przed datą wskazaną we wniosku uznawane są za niekwalifikowane. Pieniądze mogą zostać przyznane tylko na prace termomodernizacyjne, które:


  • rozpoczęto nie wcześniej niż 6 miesięcy przed datą złożenia wniosku o dofinansowanie,
  • przedsięwzięcia zakończone przed dniem złożenia wniosku, pod warunkiem, że nie zostały rozpoczęte wcześniej niż 6 miesięcy przed datą złożenia wniosku,
  • są planowane – wówczas muszą być zrealizowane w ciągu 30 miesięcy od daty złożenia wniosku dla poziomu podstawowego i podwyższonego i 36 miesięcy dla poziomu najwyższego.