Co oznaczają współczynniki COP i SCOP

Co oznaczają współczynniki COP i SCOP

Rozważając montaż pompy ciepła, być może szukasz informacji na temat efektywności energetycznej danego urządzenia. Co oznaczają współczynniki COP i SCOP oraz jak je interpretować? Po odpowiedzi zapraszamy do artykułu przygotowanego przez specjalistów ATA eco Geneza.

COP – Coefficient of Performance

Współczynnik ten określa stosunek uzyskanego ciepła, które zostało przeznaczone do ogrzania wody czy budynku, do ilości zużytej energii elektrycznej potrzebnej do jego uzyskania. COP opisuje urządzenie działające w danej chwili i w określonej temperaturze źródła górnego i dolnego. Za jego pomocą niemożliwe jest oszacowanie realnych kosztów ogrzewania daną pompą ciepła.

COP bez oznaczenia parametrów dolnego i górnego źródła jest w praktyce zupełnie nieprzydatny. Dodatkowo jego wartość zazwyczaj podawana jest dla warunków laboratoryjnych, które nie zawsze mają odzwierciedlenie w rzeczywistości. Czy istnieje zatem bardziej wiarygodna miara, która pomoże w wyborze odpowiedniego urządzenia?

SCOP – Seasonal Coefficient of Performance

Niedoskonałości COP posłużyły jako podstawa do stworzenia nowszego, wystandaryzowanego współczynnika efektywności pompy ciepła. Wartość SCOP oznacza więc stosunek energii włożonej (prąd potrzebny do zasilania sprężarki i urządzeń pomocniczych) do energii uzyskanej w konkretnym okresie (na przykład: miesiąc, sezon grzewczy, rok), biorąc pod uwagę realne parametry całej instalacji grzewczej.

"W35" oznacza sprawność pompy ciepła zainstalowanej wraz z ogrzewaniem podłogowym, a “W55” - z grzejnikami. Im wyższa jest wartość SCOP, tym niższe rachunki za ogrzewanie domu i wody użytkowej. Porównując między sobą konkretne modele urządzeń pod kątem współczynnika SCOP, należy brać pod uwagę pomiary dokonane dla tej samej strefy klimatycznej i przy tej samej mocy obciążenia cieplnego.

Posługiwanie się jedynie wyżej opisanymi wartościami nie dostarcza jednak dostatecznie dużo informacji, by wyliczyć koszt ogrzewania budynku za pomocą konkretnego modelu pompy ciepła. Nasi specjaliści służą pomocą we wszelkich kwestiach związanych z wyborem najoptymalniejszej pompy ciepła — zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą!