Jak działa rekuperacja?

Za pomocą rozprowadzonych kanałów wentylacyjnych powietrze zimne i ciepłe mijają się wyrównując między sobą temperaturę i wilgotność.

Rekuperator wyciąga z pomieszczenia zanieczyszczone powietrze i zastępuje je czystym powietrzem nawianym z zewnątrz.

W wymienniku ciepła, bez wzajemnego mieszania, dochodzi do wymiany energii pomiędzy strumieniami powietrza, to znaczy: zimą powietrze, które dostaje się do domu jest cieplejsze, niż na zewnątrz, a latem chłodniejsze. Transfer powietrza jest wymuszony przez działające wiatraki,które w dobrej klasy centralach praktycznie nie emitują dźwięku. Nie towarzyszy mu także żadne uczucie przepływającego powietrza czy też przeciągu.

Wszystkim naszym klientom proponujemy usługę montażu rekuperacji, a w szczególności rodzinom z małymi dziećmi. Dzięki rekuperacji powietrze w domach przez cały czas jest filtrowane na świeże i czyste. W procesie oczyszczania pozbawiane jest ono wszelkich zanieczyszczeń, w tym smogu i alergenów dzięku czemu minimalizujemy rozwój bakterii, grzybów i wirusów, które mogą znajdować się w niewentylowanych pomieszczeniach.